BOVAG lid

bovag_lid

BOVAG lidmaatschap verhuurbedrijven
Wij zijn aangesloten bij de BOVAG verhuurbedrijven.
Op al onze leveringen en diensten zijn de standaard Bovag huurvoorwaarden 2010 van toepassing.

BOVAG uitleg over de algemene huurvoorwaarden (Youtube)

Dit houdt voor u het volgende in:

In SER-verband vastgesteld
Bij de SER komen algemene voorwaarden samen met de ANWB en de Consumentenbond tot stand. Alle branche-
organisaties van enig formaat laten hun algemene voorwaarden bij de SER vaststellen. Dit geeft de voorwaarden
een soort van ‘goedkeuringsstempel’. Als de voorwaarden in dit overleg, dus 2 zijdig, zijn vastgesteld, zijn ze een
brancheorganisatie waardig. De consument, u dus, kan er op vertrouwen dat het een set voorwaarden betreft waar zowel
een brancheorganisatie als consumentenorganisaties mee kunnen leven.

Rechtszekerheid
De kans dat een rechter deze tweezijdig vastgestelde voorwaarden onderuit zal halen, is minimaal. U krijgt dus zekerheid in de vorm van tweezijdig vastgestelde voorwaarden. De zekerheid waar BOVAG voor staat.

Geschillencommissie
Voorwaarden die in SER-verband zijn overeengekomen, geven de u toegang tot de Geschillencommissie
Consumentenzaken te Den Haag. Dit is laagdrempelige geschillenbeslechting. De geschillencommissie geeft een bindend advies af waar zowel het BOVAG-lid als de consument zich aan moeten houden.

Nakomingsgarantie
Mocht het onverhoopt zo zijn dat een BOVAG-lid een bindend advies niet nakomt, dan staat BOVAG garant voor
de nakoming.

Kortom, met tweezijdig vastgestelde voorwaarden stralen we zekerheid uit, zowel naar u als consument als naar de
toezichthouder.