Algemene voorwaarden

1 Algemene huurvoorwaarden voor de leden van de BOVAG verhuurbedrijven

1.1
Op al onze leveringen zijn de algemene huurvoorwaarden voor de leden van de BOVAG verhuurbedrijven van toepassing, welke hieronder te downloaden zijn.
Nederlandse versie algemene verhuurvoorwaarden (pdf)
Engelse versie algemene verhuurvoorwaarden (pdf)

BOVAG uitleg over de algemene huurvoorwaarden (Youtube)

2 Huurperiode

2.1
Eén huurdag loopt van 08.00 uur tot 08.00 uur van één kalenderdag.
Een zaterdag loopt van zaterdag 08.00 uur tot zondag 08.00 uur.
Een weekend loopt van zaterdag 08.00 uur tot maandag 08.00 uur.
Een week loopt van maandag 8.00 uur tot maandag 8.00 uur, dinsdag 8.00 uur tot dinsdag 8.00 uur enz.
2.2
Een halve dag huren is niet mogelijk, hiervoor hebben wij bij enkele voertuigen een 1,5 uurs tarief.
U betaald dan per 1,5 uur tot een max van 3 uur huren.
2.3
Alle vermelde tarieven zijn inclusief 21% B.T.W. (tenzij specifiek anders aangegeven).

3 Minimale eisen voor de huurder

3.1
De huurder dient minimaal 2 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en de leeftijd van tenminste 21 jaar te hebben. Tot 25 jaar geldt te allen tijde het standaard eigen risico (zie prijslijsten).
3.2
In geval van zakelijk vervoer i.c.m. C-rijbewijs, dient de chauffeur over een chauffeursdiploma en chauffeurspas te beschikken. Alle eventueel benodigde vergunningen dienen door de huurder zelf te worden verzorgd.
3.3
Bij het ophalen van het huurobject dient de huurder een geldig rijbewijs alsmede een geldige paspoort of id-kaart te overleggen.

4 Borgstelling

4.1
Voorafgaand aan de huur vragen wij om een borgstelling.  De borgstelling kan bij de balie worden voldaan middels pinpas, creditcard of via onze website (iDeal).
Vanwege verzekeringstechnische eisen kunnen wij geen contanten accepteren.
De hoogte van de borgstelling  bepalen wij aan de hand van de geschatte huurkosten vermeerderd met ca. € 100,- euro.

BOVAG uitleg over legitimatie en borg (Youtube)

4.2
Na afloop van de huur wordt het factuurbedrag altijd verrekend met de betaalde borgstelling. Een eventueel tegoed wordt per bank/giro, creditcard  of iDeal-transactie voldaan.

4.3
VEGA Autoverhuur behoudt zich het recht voor om bij annulering een bedrag van 25% van het verwachte huurbedrag door te belasten voor administratiekosten.

5 Brandstof

5.1
De brandstof is niet bij de huurtarieven inbegrepen. Het voertuig wordt met een volle tank afgeleverd en u wordt verzocht om het voertuig met een volle tank te retourneren.
5.2
Mocht het voertuig niet afgetankt worden ingeleverd dan wordt de getankte brandstof vermeerderd met afhandelingskosten á  € 10,00 incl. btw in rekening gebracht.
5.3
Vrije km’s zoals aangegeven in de prijslijsten staan geheel los van de verreden brandstof. Voor de brandstof is artikel 5.1 van toepassing.

6 Verzekering (Afkoop Eigen Risico )

6.1
In de afgelopen jaren zijn de premies voor de verzekering, zowel zakelijk als particulier, gestegen (artikel consumentenbond). Verzekeraars zien autoverhuur als een groot risico, de premies zijn dan sterk gestegen de afgelopen jaren. Wij zijn derhalve genoodzaakt om een éénmalige verzekeringstoeslag per huur in rekening te brengen. Dit is om de verzekeringskosten enigszins te dekken. Het betreft hier een bedrag van minimaal € 5,- en maximaal € 9,-.
6.2
Onze voertuigen zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd in alle landen die zijn vermeld op de laatst geldende groene kaart. Motorrijtuigenbelasting en verzekering/aansprakelijkheid van een eventueel getrokken voertuig welke geen eigendom van VEGA Autoverhuur is, zijn te allen tijde voor rekening van de huurder.
6.3
In overleg kan het standaard eigen risico (zie prijslijst) aan het voertuig zelf, indien mogelijk, worden verlaagd tot € 0,- tegen de vastgestelde premie (zie prijslijst) per dag. Op de rolstoelbussen en vrachtwagens is enkel afkoop tot € 250,- euro mogelijk.
Wanneer u niet voor de optie afkoop eigen risico kiest zal voor zowel de schade aan het voertuig zelf alsmede WA-schade jegens derden het standaard eigen risico (zie prijslijst) gelden.
Tot een leeftijd  van 25 jaar geldt te allen tijde het standaard eigen risico (zie prijslijsten).
6.4
VEGA Autoverhuur behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, de mogelijkheid tot afkoop eigen risico te beperken, weigeren of te stoppen. Indien wij (soms onverhoopt) voor u een auto hebben ingehuurd bij een collega verhuurder gelden hun eigen verzekeringsvoorwaarden.

6.5
Uitgesloten van verzekeringen en afkoop eigen risico zijn schade ten gevolge van:

 • verduistering
 • alcohol gebruik
 • gebruik telefoon tijdens het rijden
 • vervoer van stoffen volgens de “Wet Gevaarlijke Stoffen Vervoer”
 • diefstal bij verwijtbaar onzorgvuldig handelen
 • overschrijding laadvermogen van de auto en/of laadlift
 • besturen van het voertuig zonder geldig rijbewijs
 • ontstaan in een niet op de groene kaart vermeld land
 • vernieling of extreme vervuiling
 • schades die niet binnen 48 uur per mail of telefoon zijn gemeld aangevuld met een volledig ingevuld en ondertekend Europees schadeformulier
 • uitval van de laadlift
 • foutieve bediening van het voertuig

6.6
VEGA Autoverhuur is niet aansprakelijk bij uitval of storing aan de laadklep/voertuig (hoe dan ook ontstaan) voor schade en/of vertraging. Als het voertuig door foutief gebruik van de laadlift met een lege accu komt te staan, zullen hieruit voortvloeiende kosten direct worden door belast aan de huurder, zoals starthulp verlenen door VEGA Autoverhuur of door derden.

6.7
VEGA Autoverhuur is niet aansprakelijk voor de goederen van de huurder die hij achter gelaten heeft in de huurauto. Hiervoor dient de huurder desgewenst een aparte verzekering af te sluiten.

6.8
VEGA Autoverhuur vergoed bij storing en/of uitval van het gehuurde object geen uren/tijd alsmede consumptie zowel zakelijk als particulier.

7 Verhoogd eigen risico bovenhoofdseschade (boven 1,90 meter)

7.1
In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van: maximaal € 1500,- voor de huurder die consument is of maximaal € 5000,- voor de huurder die niet consument is (zakelijke huurder). Dit geldt voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan één meter negentig boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt.

BOVAG uitleg over bovenhoofdseschade (Youtube)

8 Persoonlijke ongevallenverzekering bij personenbussen

8.1
Via VEGA AUTOVERHUUR kunt u , voor zowel voor de bestuurder als de passagiers, een persoonlijke ongevallenverzekering afsluiten.

9 Schoonmaak

9.1
In onze huurauto’s mag niet gerookt worden. Indien u een huisdier meeneemt dient u er op te letten dat er geen haren achterblijven. U krijgt het vervoersmiddel schoon mee. U dient het vervoersmiddel schoon weer in te leveren. Indien het vervoersmiddel bij terugkomst opmerkelijk vies is belasten wij de schoonmaakkosten en stilstand 100% door.

10 Buitenlandse wettelijke eisen

10.1
VEGA Autoverhuur streeft er naar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en u waar mogelijk te voorzien van de benodigde wettelijke eisen. Echter is de huurder in beginselen verantwoordelijk voor het kennen van, en voldoen aan, de geldende wettelijke eisen in het buitenland. Denk hierbij aan:

 • voldoende veiligheidshesjes
 • winterbanden/sneeuwkettingen
 • umweltplakette, Maut, snelwegvignet, tol
 • rust- en rijtijdenregistratie

11 Website disclaimer

11.1
VEGA Autoverhuur besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Verder aanvaardt VEGA Autoverhuur geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.